คลินิกวิทยานิพนธ์ไทย

ที่นี่..วิทยานิพนธ์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

Unified Theory on Political Science

Posted by thesisguru บน พฤษภาคม 13, 2007

เชิญดาวน์โหลดไฟล์เพื่อการวิพากษ์ทางวิชาการครับ
ไฟล์ข้อเสนอเชิงทฤษฎี
ไฟล์โมเดลในการพัฒนาทฤษฎี

แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่เลยครับ  ไม่จำกัดสำนักคิด และขอบคุณ “จอมยุทธผู้กล้า” ทุกท่าน ที่สละเวลาเขียนคอมเม้นท์

Advertisements

Posted in คลินิกนักศึกษา | 1 Comment »

Meta-analysis

Posted by thesisguru บน พฤษภาคม 11, 2007

เมื่อวันก่อน  คุณพงษ์ศํกดิ์  ให้เกียรติถามว่า “จะนำงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารมาสังเคราะห์เป็นงานใหม่ต้องทำอย่างไร?”

ก่อนอื่นต้องขอบคุณ  คุณพงษ์ศักดิ์  ที่กรุณาถามมาทางอีเมล์  ซึ่งผมได้แนะนำเป็นการส่วนตัวทางอีเมล์ไปแล้ว  ผมเห็นว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่น่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่น ๆ จึงนำข้อแนะนำที่ได้เสนอไปแล้วมาเล่าอีก ณ ที่นี้

ผมได้ยินคำว่า Meta-analysis ครั้งแรกจากท่านอาจารย์ที่สอนวิจัยแก่ผม ศ.ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ โดยท่านสรุปสาระสำคัญของวิธีการนี้ว่า  “เป็นการนำเอางานวิจัยที่ทำมาแล้วมาวิเคราะห์ใหม่”  โดยความเข้าใจของผมที่ได้ค้นคว้าเพิ่มเติม  ทำให้เห็นรายละเอียดเพิ่มเติมว่า  วิธีการทำเช่นนี้  เพื่อก้าวล่วงข้อจำกัดของการวิจัยเชิงปริมาณที่มีการเก็บข้อมูบแบบตัดขวาง  ซึ่งจะทำให้นำผลการวิเคราะห์จากการทำ Meta-analysis ไปอ้างอิงกับกลุ่มประชากรได้กว้างขวางขึ้น

การทำ Meta-analysis แบบสมบูรณ์นั้น  ต้องนำข้อมูลดิบมาวิเคราะห์ใหม่  ในปัจจุบันมีการคิดค้นโปรแกรมในการวิเคราะห์แล้ว  หากการเข้าถึงข้อมูลดิบเป็นไปได้ยาก  ถ้าจะเอาเฉพาะผลการวิจัยมาวิเคราะห์ใหม่  ในทัศนะผมเห็นว่า  การกระทำเช่นนี้  หากจะเรียกว่า Meta-analysis คงจะพอไหว  แต่อาจมีนักวิชาการหลายท่านที่ไม่เห็นด้วย  เพราะวิธีการนำผลการวิจัยมาวิเคราะห์เฉพาะข้อค้นพบ  อาจจะเป็นได้ก็เพียง Content Analysis อย่างไรก็ตาม  ไม่ว่าจะเรียกว่าอะไร  แต่หัวใจสำคัญของการนำข้อค้นพบจากงานวิจัยก่อนหน้านี้มีวิเคราะห์ก็คือ  ต้องประเมินคุณค่าของข้อค้นพบในงานวิจัยเหล่านั้น  หรือเรียกว่าการทำ Critical Review ให้ได้  งานวิเคราะห์จึงจะมีคุณค่า

การทำ Meta-analysis นั้นส่วนใหญ่จะพบได้ในการวิจัยทางการแพทย์  ส่วนในทางสังคมศาสตร์นั้น  หากใช้ Content Analysis น่าจะเหมาะกว่า  เพราะในทางสังคม  หลายสิ่งหลายอย่าง  มีมากกว่าหนึ่งความหมายในตัวเอง

Posted in ข่าววิทยานิพนธ์ | Leave a Comment »

เปิดคลินิกสำหรับนักศึกษาปริญญาโท-เอก

Posted by thesisguru บน เมษายน 14, 2007

สวัสดีครับ  ว่าที่ “มหาบัณฑิต” และ “ดุษฎีบัณฑิต” ทุกท่าน  วันนี้ผมมีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบว่า  “คลินิกวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาปริญญาโท…เปิดแล้ว”
สมัยผมเรียนปริญญาโท  ผมสาละวนอยู่นานกว่าจะได้หัวข้อวิทยานิพนธ์  ได้แล้วก็งงอีกว่า  “แล้วจะไปไหนต่อ”  ด้วยคิดถึงความยุ่งยากของตัวเองสมัยเรียน  ผมจึงต้องการจะช่วยเหลือนักศึกษาปริญญาโททุกท่านที่ทำวิทยานิพนธ์  ให้มีแหล่งที่สามารถปรึกษาได้  ที่สำคัญ “ต้องยึดคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นหลักนะครับ” ไม่งั้นไม่จบแน่

วิธีใช้บริการคลินิกไม่ยุ่งยากครับ
1. ส่งบทที่หนึ่ง มาทางอีเมล์ของผมคือ sawat_pp@yahoo.com
2. การคอมเม้นท์ของผม  จะเปิดเผยที่คลินิกแห่งนี้เท่านั้นนะครับ  จะได้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นด้วย
3. ข้อมูลที่นักศึกษาไม่อยากเปิดเผย  ผมยินดีเก็บเป็นความลับครับ
4. ท่านที่ยังนึกไม่ออกว่า  จะทำวิทยานิพนธ์เรื่องอะไรดี  และไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นบทที่หนึ่งอย่างไร  ก็ยินดีให้ความช่วยเหนือนะครับ

ปล. บริการนี้เป็นการทำงานเพื่อสังคมครับ  เป็นบริการแบบให้เปล่า เพื่อให้การทำวิทยานิพนธ์ไม่ก่อให้เกิดความเครัยด  และไม่เป็นเรื่องยากอย่างที่เขาเล่าลือกันครับ…

Posted in คลินิกนักศึกษา | 1 Comment »

ฝึกปฏิบัติการ…การเขียนวิทยานิพนธ์

Posted by thesisguru บน เมษายน 13, 2007

สวัสดีครับ  นักศึกษาทุกท่าน  เป็นบันทึกฉบับแรกของทางคลินิกเรา  ผมจึงถือโอกาสนี้มอบของขวัญแก่นักศึกษาทุกท่านที่อาจกำลังประสบกับปัญหาเหมือนที่ผมเคยประสบมาแล้ว  นั่นคือ “ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเขียนวิทยานิพนธ์อย่างไรดี” หวังว่าไฟล์ที่ผมแนบมาให้คงจะเป็นประโยชน์ในการทำวิทยานิพนธ์นะครับ

ดาวน์โหลดไฟล์ คลิ๊กที่นี่ครับ

Posted in สัมมนาวิทยานิพนธ์ | 1 Comment »