คลินิกวิทยานิพนธ์ไทย

ที่นี่..วิทยานิพนธ์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

Archive for พฤษภาคม, 2007

Unified Theory on Political Science

Posted by thesisguru บน พฤษภาคม 13, 2007

เชิญดาวน์โหลดไฟล์เพื่อการวิพากษ์ทางวิชาการครับ
ไฟล์ข้อเสนอเชิงทฤษฎี
ไฟล์โมเดลในการพัฒนาทฤษฎี

แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่เลยครับ  ไม่จำกัดสำนักคิด และขอบคุณ “จอมยุทธผู้กล้า” ทุกท่าน ที่สละเวลาเขียนคอมเม้นท์

Advertisements

Posted in คลินิกนักศึกษา | 1 Comment »

Meta-analysis

Posted by thesisguru บน พฤษภาคม 11, 2007

เมื่อวันก่อน  คุณพงษ์ศํกดิ์  ให้เกียรติถามว่า “จะนำงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารมาสังเคราะห์เป็นงานใหม่ต้องทำอย่างไร?”

ก่อนอื่นต้องขอบคุณ  คุณพงษ์ศักดิ์  ที่กรุณาถามมาทางอีเมล์  ซึ่งผมได้แนะนำเป็นการส่วนตัวทางอีเมล์ไปแล้ว  ผมเห็นว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่น่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่น ๆ จึงนำข้อแนะนำที่ได้เสนอไปแล้วมาเล่าอีก ณ ที่นี้

ผมได้ยินคำว่า Meta-analysis ครั้งแรกจากท่านอาจารย์ที่สอนวิจัยแก่ผม ศ.ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ โดยท่านสรุปสาระสำคัญของวิธีการนี้ว่า  “เป็นการนำเอางานวิจัยที่ทำมาแล้วมาวิเคราะห์ใหม่”  โดยความเข้าใจของผมที่ได้ค้นคว้าเพิ่มเติม  ทำให้เห็นรายละเอียดเพิ่มเติมว่า  วิธีการทำเช่นนี้  เพื่อก้าวล่วงข้อจำกัดของการวิจัยเชิงปริมาณที่มีการเก็บข้อมูบแบบตัดขวาง  ซึ่งจะทำให้นำผลการวิเคราะห์จากการทำ Meta-analysis ไปอ้างอิงกับกลุ่มประชากรได้กว้างขวางขึ้น

การทำ Meta-analysis แบบสมบูรณ์นั้น  ต้องนำข้อมูลดิบมาวิเคราะห์ใหม่  ในปัจจุบันมีการคิดค้นโปรแกรมในการวิเคราะห์แล้ว  หากการเข้าถึงข้อมูลดิบเป็นไปได้ยาก  ถ้าจะเอาเฉพาะผลการวิจัยมาวิเคราะห์ใหม่  ในทัศนะผมเห็นว่า  การกระทำเช่นนี้  หากจะเรียกว่า Meta-analysis คงจะพอไหว  แต่อาจมีนักวิชาการหลายท่านที่ไม่เห็นด้วย  เพราะวิธีการนำผลการวิจัยมาวิเคราะห์เฉพาะข้อค้นพบ  อาจจะเป็นได้ก็เพียง Content Analysis อย่างไรก็ตาม  ไม่ว่าจะเรียกว่าอะไร  แต่หัวใจสำคัญของการนำข้อค้นพบจากงานวิจัยก่อนหน้านี้มีวิเคราะห์ก็คือ  ต้องประเมินคุณค่าของข้อค้นพบในงานวิจัยเหล่านั้น  หรือเรียกว่าการทำ Critical Review ให้ได้  งานวิเคราะห์จึงจะมีคุณค่า

การทำ Meta-analysis นั้นส่วนใหญ่จะพบได้ในการวิจัยทางการแพทย์  ส่วนในทางสังคมศาสตร์นั้น  หากใช้ Content Analysis น่าจะเหมาะกว่า  เพราะในทางสังคม  หลายสิ่งหลายอย่าง  มีมากกว่าหนึ่งความหมายในตัวเอง

Posted in ข่าววิทยานิพนธ์ | Leave a Comment »